Wifi Password(ROOT)

1.5.2

3.3

9

แอปพลิเคชันที่แสดงรหัสผ่าน WiFi ที่คุณเก็บไว้

1.8M

ให้คะแนนแอป

Wifi Password(ROOT) เป็นแอปพลิเคชันที่แสดงรหัสผ่าน WiFi ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้บน Android ของคุณ ซึ่งมันไม่ได้ให้คุณแฮ็กหรือตรวจสอบเครือข่าย WiFi มันเพียงแค่แสดงรหัสผ่านจากเครือข่าย WiFi ที่คุณเคยเชื่อมต่อมาก่อนเท่านั้นเอง

มันสำคัญมาก ๆ ที่จะต้องจำไว้ตามที่ชื่อของแอปพลิเคชันนี้บอกไว้เลยว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเข้าถึงรูทของอุปกรณ์เพื่อที่จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ 'รูท' มาก่อนคุณจะไม่สามารถใช้งาน Wifi Password(ROOT) ได้

Wifi Password(ROOT) เป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มาก ๆ ที่ให้คุณเข้าไปดูรหัสผ่านจากเครือข่าย WiFi ใด ๆ ก็ได้ที่คุณเคยใช้งานมาก่อน
สิ่งจำเป็น

ต้องการ Android 2.3 หรือสูงกว่า

Uptodown X